Servisní podmínky

Smlouva o provedení placené opravy

 • Ponecháním zařízení na opravu, souhlasí zákazník s provedením pozáruční opravy a se zpracováním osobních údajů v informačním systému ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Lhůta na opravu zařízení je max. 10 dní. Zákazník souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením této lhůty na maximálně 30 dní. Většina oprav je, ale zhotovena v kratších lhůtách cca 0-3dny.
 • Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány v popisu závady.
 • V případě vniknutí cizích látek, oxidace nebo mechanického poškození, může zařízení během servisního procesu začít vykazovat nové, původně nehlášené závady. Je to obvyklý projev poškození tohoto charakteru. Servis zásadně nenese odpovědnost za vznik těchto nových závad. Jsou důsledkem původního poškození.
 • Servis vzhledem k povaze zařízení – např. ke změnám jeho elektrických vlastností v průběhu stárnutí a používání – neručí za možné vady HW a SW, které se projeví během servisního zásahu nebo následně po jeho provedení a nesouvisí prokazatelně s tímto zásahem. Toto se týká zejména použitých zařízení. Servis taktéž neručí za poškození zařízení způsobené nutnými činnostmi směřujícími k diagnostikování závady, pokud se po stanovení dalšího postupu ukáže, že je tato oprava nerentabilní a zákazník od opravy ustoupí.
 • Servis v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná v zařízení, paměťových médiích ani nenese odpovědnost za případné ztráty dat, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy. Zálohování dat je v plné odpovědnosti zákazníka.
 • Diagnostika závady (300,- Kč) bude zákazníkovi účtovaná v případě, kdy servis musí k diagnostikování závady přístroj otevřít, použít k diagnostikování speciální nářadí, přístroje nebo programy a přitom nedojde k úspěšnému dokončení zakázky z důvodu odstoupení zákazníka od provedení zakázky z jakéhokoli důvodu, nebo pokud se obě strany předem na diagnostice dohodly. Diagnostika může být žádána předem, zvláště u starších přístrojů.
 • Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu 654 Občanského zákoníku, jestliže byli dodrženy následující podmínky:
  • zařízení nebylo používáno v rozporu s návodem obsluhy
  • v zařízení nebyly porušeny servisní plomby
  • v zařízení nevznikla oxidace vlivem použití ve vlhkém nebo chemicky agresivním prostředí
  • zařízení nebylo poškozeno stykem s přírodními živly (například vniknutím cizích látek jako je například voda, prach, dále oheň, žár apod.)
  • zařízení nebylo poškozeno důsledkem živelných či jiných lokálních jevů (například bouřky, přepětí v síti apod.)
  • zařízení nebylo provozováno či skladováno v jiných, než v návodu uvedených teplotních podmínkách
  • zařízení nebylo mechanicky poškozeno uživatelem
  • v zařízení nebyl proveden neodborný SW zásah
 • Servis má právo neuznat záruční opravu, jedná-li se o opravu zařízení, ve kterém vlivem použití ve vlhkém nebo chemicky agresivním prostředí vznikla oxidace.
 • Servis nenese zodpovědnost za vady, kde byla doporučena výměna dílů, a zákazník toto neakceptoval.
 • Opravené zařízení se vydává na základě předložení dokladu potvrzení o převzetí do opravy.
 • Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav zařízení po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Místem uplatnění záruky a servisních podmínek je provozovna firmy: Pront Mobil , 28. října 102/243, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.
 • U zakázek, které si zákazník nevyzvedne ve lhůtě delší, než 6 měsíců od data ukončení opravy je servis oprávněn na vlastní náklady zařízení prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky.

Provozovatel / firma

Petr Novotný

Jahnova 2018/11a
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 649 81 339
Zapsán v živnostenském rejstříku ČR

Číslo účtu: 1074370033/3030
BIC: AIRACZPP
IBAN: CZ3930300000001074370033

Kontakt provozovny

Pront Mobil

28.října 102/243
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel: (+420) 774 203 042
Email: prontmobil@seznam.cz
www: www.prontmobil.cz

Otevírací doba

Pondělí - Pátek: 10:00 - 17:00 hod.
Sobota - Neděle: zavřeno

Další informace

Nejsme plátci DPH!

Sociální sítě

prontmobil facebook

Aktuality

Akční nabídka
Nabízíme zajímavý věrnostní program pro zákazníky a velkoobchodní slevy pro firmy!

Akce: Luxusní výkupní ceny!
Vykupujeme rozbité LCD displeje na určité typy telefonů.